La gestió de les reclamacions dels consumidors en les empreses de distribució d’aigua

Acció formativa

La gestió de les reclamacions dels consumidors en les empreses de distribució d’aigua

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
Requisits
Personal d'ens locals que treballin o desenvolupin tasques en matèria de defensa dels consumidors
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
40
Màxim
60
Canal
Videoformació
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
10,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Presentació dels diferents serveis d'atenció al client de les empreses participants en el curs. Descripció de les ofertes d’aquests comerços al mercat. Vies de reclamació per a aquests serveis. Discussió de casos pràctics amb les casuístiques que més habitualment es presenten en els serveis públics de consum d'àmbit local.

Adquirir una visió general de la situació actual de la gestió de les reclamacions de consum que es presenten a les empreses del sector a tractar, de la seva organització, finalitat i de les seves relacions amb els organismes de consum- Consensuar criteris per agilitzar els tràmits de les possibles consultes i/o reclamacions que es puguin produir per part dels clients d'aquestes empreses davant els serveis locals de consum.

5 sessions de 2 hores. 24, 26, 28 de maig i 1 i 3 de juny
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic consum Defensa de les persones consumidores