La gestió emocional en els centres municipals d'educació especial

Acció formativa

La gestió emocional en els centres municipals d'educació especial

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser mestre o director/a d'una escola municipal d'educació especial.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Mestre: potenciar el coneixement de les pròpies emocions i la identificació de les emocions dels altres. Competències emocionals, consciència, regulació i autonomia emocional. Potenciar el desenvolupament de les competències de la persona i del docent. Rol del docent avui. Reflexionar sobre la realitat de l’aula i de la pròpia acció.-Alumne: emocions que ens generen els alumnes. Relacions interpersonals. Gestió de l’aula. La realitat en el dia a dia, la impotència, indefensió davant de diverses situacions poden generar alarma o frustració. Prendre consciència que els valors personals trontollen davant de conflictes a l’aula.- Límits: prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i adoptar un canvi d’actitud. Ser conscient de les limitacions de la professió.- Eines: benestar propi i personal. Cura d’un mateix, protecció. Augmentar la capacitat adaptativa. Capacitar per potenciar l’ús constructiu i equilibrat de les emocions i per poder afrontar qualsevol situació.

- Conèixer les pròpies emocions i les dels altres. - Reflexió sobre la funció docent. Competències docents.- Aprendre a gestionar les emocions que es generen a partir de les situacions viscudes a l’aula.- Desenvolupar estratègies per facilitar el benestar docent.- Millorar la pràctica educativa.- Analitzar el clima emocional del claustre.- Aprofitar la mirada sistèmica en l'anàlisi de diferents aspectes de l'escola.- Desenvolupar habilitats personals i socials que facilitin l'empoderament dels alumnes, docents i famílies.- Ser conscient de les oportunitats i limitacions del rol que s'ocupa (equip directiu, equip docent).

Exposicions teòriques combinades amb activitats pràctiques
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència