La governança en els ecosistemes educatius locals

Acció formativa
La governança en els ecosistemes educatius locals
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser tècnic/a municipal d'educació de la demarcació de Barcelona
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 9,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 3,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• El perquè: orígens dels Ecosistemes Educatius Locals (EEL).
• El què: composició i estructura dels EEL.
• El com: governança dels EEL.

• Situar l’aparició dels EEL en el context socioeconòmic.
• Entendre els reptes i les oportunitats dels EEL.
• Conèixer qui forma part d’un EEL: els actors de la xarxa.
• Saber quina estructura caracteritza un EEL: de la verticalitat a la horitzontalitat.
• Entendre com es gestionen les relacions: confiança i deliberació.
• Conèixer com es lideren els EEL: el model distributiu.

Sessions de presentació per part del ponent, que utilitzarà dinàmiques per aconseguir la implicació dels assistents. També es proposen 3 activitats pràctiques.
Assistència
L’avaluació serà d’aprofitament i els participants hauran d’assistir a les videoformacions en directe i fer les activitats de l’aula virtual.
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma.
Es lliurarà un faig constar d’aprofitament equivalent a 9h de formació per aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores d’assistència a les videoconferència i hagin fet totes les activitats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local