La intervenció en situacions de crisi per violència masclista

Acció formativa

La intervenció en situacions de crisi per violència masclista

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Manifestacions clíniques d'una crisi; conseqüències biològiques, psicològiques i socials en les víctimes que han patit una situació crítica.- Objectius de la intervenció en crisi; aspectes a tenir en compte, necessitats familiars i de l'entorn.- Factors de risc i de protecció de menors; acompanyament a mig termini.- Revisió dels circuits locals en situacions d'urgència.- Aspectes a tenir en compte per a l'elaboració d'un circuit o protocol d'emergència i/o de dol.

- Definir el model d'intervenció en crisi en el context de la violència masclista.- Abordar els estadis d'urgència, emergència i feminicidi.- Preveure les accions a realitzar i els recursos existents en aquestes situacions.

Explicacions teoriques i dinamiques participatives.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic salut pública Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Programes d'actuació davant la violència masclista