La neurociència a l’etapa infantil 0-3

Acció formativa

La neurociència a l’etapa infantil 0-3

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educadora o de l'equip directiu d'una escoles bressol municipal
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció a l neurociència: aprenentatge i plasticitat cerebral.Interacció entre la genètica i l’ambient. Factors de risc i factors protectors durant el desenvolupament. Com aprèn un infant?Etapes del desenvolupament del cervell: - Desenvolupament prenatal i del nounat - Desenvolupament cognitiu, sensorial i motor - Desenvolupament del llenguatge - Desenvolupament social i emocionalEstrès i sobreestimulació.Autonomia i sobreprotecció: l’actitud i l’acompanyament de l’adult. Propostes d’aula basades en l’evidència: alimentació, moviment, emocions, estadis del son i organització de l’espai.

Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida. Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic. Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant. Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.

El curs es desenvoluparà en forma de taller i es combinarà una metodologia teòrica i conceptual amb activitats pràctiques i aplicades a l’aula:- Sessió expositiva- Activitat amb maquetes de cervell- Activitats grupals- Visualització de vídeos- Discussió i debat- Anàlisi de casos
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència