La planificació educativa: un mecanisme d'equitat i cohesió social

Acció formativa

La planificació educativa: un mecanisme d'equitat i cohesió social

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser tècnic/a o comandament municipal d'educació.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Els àmbits legals de la intervenció municipal en educació: límits i espais de responsabilitat. - Els objectius de la planificació educativa des del govern local: establiment de prioritats, complementarietat i potencials contradiccions.- El marc institucional de la planificació educativa: OMEs, Taules Mixtes de Planificació i altres instruments. - La planificació del 0-3 com a àmbit d’intervenció prioritari. Estratègies i instruments.- De la teoria a la pràctica: un exemple d’ajuntament actiu en la planificació educativa.

- Conèixer els àmbits i límits competencials dels governs locals en educació. - Identificar els principals objectius polítics relacionats amb la planificació educativa, especialment des del punt de vista de l’equitat i la cohesió social. - Analitzar els principals instruments institucionals a l’abast dels ajuntaments i les seves possibilitats des del punt de vista de la planificació educativa. - Valorar les necessitats d’inversió educativa en l’educació infantil des del punt de vista de l’equitat i planificar estratègies de política educativa en aquesta etapa. - Familiaritzar-se amb experiències pràctiques desplegades a escala municipal des del punt de vista de la planificació educativa per a l’equitat a diferents nivells educatius.

Es combinarà el marc conceptual amb experiències pràctiques reals i exercicis de planificació. Es presentaran exemples pràctics d’aquells ajuntaments més actius en equitat i cohesió social.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Gestió i coordinació de competències municipals en educació
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Gestió i coordinació de competències municipals en educació
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Gestió i coordinació de competències municipals en educació