La reforma laboral: novetats en matèria de contractació de personal

Acció formativa
La reforma laboral: novetats en matèria de contractació de personal
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
Desenvolupar funcions directament relacionades amb el contingut del curs
Comandaments i personal tècnic de RH, personal administratiu de RH.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 30 | Màxim 40
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

* Els contractes de treball a partir de l'entrada de la reforma.

* Conèixer els aspectes bàsics de la reforma i la seva casuísitca relacionada amb el personal laboral al servei de l'administració local.

Exposició teòrica i anàlisi de la casuística derivada de la reforma legal.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans