La refotografia com a recurs de difusió i memòria

Acció formativa
La refotografia com a recurs de difusió i memòria
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits:
Arxivers i arxiveres de la Xarxa d'Arxius Municipals
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 25 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

▪Definició
▪Història
▪Abast
▪Anàlisi de projectes realitzats

▪Donar a conèixer què és la refotografia com a possible recurs de difusió i memòria.

Teoria i pràctica
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals