La transformació interactiva. Com generar canvis creatius en l'entrevista en serveis socials

Acció formativa

La transformació interactiva. Com generar canvis creatius en l'entrevista en serveis socials

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Perspectiva Multisistèmica pel filtratge del casCalibrar i utilitzar la percepció de l’usuariLa sintonització amb les emocions primàriesEines de transformació partint dels recursos existents.Mantenir el canvi en el cicle evolutiu de l’usuari.

Conèixer i desenvolupar la comunicació estratègica i el pensament interactiu Practicar l'ús de les noves tècniques en el marc de les entrevistes

Metodologia pragmàtico-teòrica, amb una constant aplicació del conceptes presentats a les situacions reals i casos dels i de les participants.
Assistència
Adaptabilitat en funció de les situaciones reals del participant i necessitatas detectades.  
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials