L’atenció als usuaris dels arxius municipals

Acció formativa

L’atenció als usuaris dels arxius municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
Arxivers/res de la Xarxa d’Arxius Municipals.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8 h
Presencial
8 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

L’atenció als usuaris dels arxius municipals: transparència, accés, difusió i recerca.La consulta presencial i la consulta virtual.Eines de difusió i comunicació.Presentació de casos pràctics.

Oferir coneixements, eines i casos pràctics sobre l’atenció als usuaris dels arxius municipals. Adreçat al personal tècnic de la Xarxa d’Arxius Municipals

Presentació de coneixements i casos pràctics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals