L'aula multisensorial: un espai per a la trobada i l'aprenentatge inclusiu

Acció formativa

L'aula multisensorial: un espai per a la trobada i l'aprenentatge inclusiu

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Aquesta formació va adreçada als professionals que treballen en les escoles bressol municipals (directores, educadores, TEI, monitores,...) i als tècnics/es d'educació municipals.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16 h
Presencial
16 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Mòdul 1: Els sentits
Mòdul 2: Estimulació sensorial
Mòdul 3: La sala d'estimulació multisensorial
Mòdul 4: Diferents estimulacions
Mòdul 5: Entorn multisensorial amb tecnologia SHX
Mòdul 6: Reflexió global dels aprenentatges adquirits

Conèixer el marc conceptual. El concepte de Snooezelen i el concepte d'Estimulació Basal
Conèixer la varietat de sales multisensorials
Entendre l'ús de la sala multisensorial
Experimentar i familiaritzar-se amb els elements i materials de la sala multisensorial
Extreure conclusions i objectius de treball, de cada element i de la globalitat de la sala
Reflexionar sobre l'actitud i els rols de l'adult a la sala
Dissenyar propostes inclusives dins de la sala
Participar en un espai de reflexió i debat
Reflexionar sobre la importància de l'avaluació

L'assistent serà convidat a tenir un paper actiu, crític i creatiu per tal de generar un curs adaptat a les seves necessitats. El curs és teòric i pràctic, donant molta importància a les experiències vivencials dins de l'aula d'estimulació multisensorial, a la seva elaboració i posada en comú. Es farà servir el treball de casos pràctics per relacionar-ho amb la pràctica de cadascú. L'avaluació es realitzarà d'una forma continuada al llarg de tot el curs a partir de l'observació de la participació i la reflexió dels assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal