L’escola bressol com un sistema organitzat

Acció formativa

L’escola bressol com un sistema organitzat

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educador/a d'escola bressol municipal
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
15 h
Presencial
15 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- El paradigma d’educació sistèmica. Fonaments teòrics i principis i conceptes bàsics.
- La mirada sistèmica dels membres de l’equip docent de l’Escola Bressol.
- La mirada sistèmica sobre l’aula, els infants, l’equip i les famílies.

- Conèixer els criteris i models teòrics on es fonamenta l’educació sistèmica i els seus conceptes bàsics.
- Potenciar la cohesió de l’equip docent de l’Escola Bressol.
- Desenvolupar la visió sistèmica de l’equip docent de l’Escola Bressol.
- Analitzar les relacions escola-família des de la perspectiva sistèmica.
- Donar recursos per resoldre conflictes des de la visió sistèmica.
- Entrenar-se en l’educació sistèmica amb l’anàlisi de casos de l’Escola Bressol.

-Totes les exposicions d’un tema o contingut van acompanyades d’activitats pràctiques i vivencials, lligades amb l’Escola Bressol. Es treballa amb anàlisis de casos pràctics reals, tant de relacions dins de l’equip docent com amb els famílies.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula