Manteniment bàsic de calderes de biomassa

Acció formativa
Manteniment bàsic de calderes de biomassa
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits:
Personal de manteniment, personal de brigades municipals, tècnics municipals de medi ambient.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial + videoformació
Durada: 13,0 h | Presencial 4,0 h | Videoformació 9,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Familiarització amb les diferents parts de la instal·lació i diferents casuístiques d'instal·lacions.
• Telegestió: dades operatives que podem utilitzar a través del Loxone per controlar el funcionament de la caldera (consums, temperatures, alarmes…)
• Mostra d'un pla de manteniment: accions a realitzar i periodicitat

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible; 11. Ciutats i comunitats sostenibles; 12. Consum i producció responsables i 13. Acció climàtica.

• Capacitar els tècnics municipals i els gestors dels equipaments en la realització d’un bon manteniment de les seves calderes de biomassa.
• Treure el màxim rendiment de les calderes de biomassa.

El curs serà eminentement teòric amb una sessió final participativa.
Assistència
Assitència i paricipació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica