Manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Acció formativa
Manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la
Àmbit promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 25,0 h | Presencial 25,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

. Importància sanitària de la Legionel·losi.. Àmbit legislatiu.. Criteris generals de neteja i /desinfecció.. Salut pública i salut laboral. Instal.lacions de risc incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 487/2022.. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control.. Pràctiques.. Prova per obtenir el certificat homologat.

. Assolir els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal. lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel. la.. Aconseguir el certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal. lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

La realització del curs preveu l'obtenció d'un certificat homologat, els continguts d'aquesta acció formativa venen determinats per la normativa reguladora, seran explicats per els docents.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà una prova de coneixements per obtenir el certificat homologat.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis