Manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Acció formativa

Manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial
Durada:
25,0 h
Presencial
25,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Importància sanitària de la Legionel·losi.- Àmbit legislatiu.- Criteris generals de neteja i desinfecció.- Salut pública i salut laboral. Els continguts entesos com a blocs temàtics o unitats didàctiques s'estableixen al Decret 352/2004, sent d'obligat compliment.- Instal- lacions de risc.- Identificació de punts crítics.- Pràctiques.- Prova per obtenir el certificat homologat.

- Assolir els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos que comporten per a la salut pública aquelles instal- lacions susceptibles de ser focus de propagació de legionel- la.- Aconseguir el certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal- lacions considerades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contra incendis, torres de refrigeració, etc.

La realització del curs preveu l'obtenció d'un certificat homologat, els continguts d'aquesta acció formativa venen determinats per la normativa reguladora, seran explicats per els docents.
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà una prova de coneixements per obtenir el certificat homologat.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis