Marc legislatiu i competencial dels ens locals en la gestió de la immigració

Acció formativa

Marc legislatiu i competencial dels ens locals en la gestió de la immigració

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• MÒDUL 1. Les polítiques d'acollida de les persones migrades.• MÒDUL 2. El règim legal de la primera residència: modalitats d'autoritzacions.• MÒDUL 3. El règim legal per circumstàncies excepcionals humanitàries: els casos vulnerables.• MÒDUL 4. La renovació de les autoritzacions de residència i treball.

Reflexionar sobre què cal fer en espais competencials poc definits tenint present el marge d’acció del municipis en l’àmbit de l’estrangeria. Donar a conèixer la utilitat i funcionament d’eines creades per donar suport al personal municipal. Contrastar les casuístiques i problemàtiques més freqüents amb les quals es troben les persones professionals.

Exposició teòrica i presentació de casos pràctics amb resolució dels mateixos a partir del treball en grup.
Certificat d’assistència

Destinataris