Marca personal: autoliderar-se per liderar millor des de la biblioteca pública

Acció formativa

Marca personal: autoliderar-se per liderar millor des de la biblioteca pública

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Direccions de Biblioteques i Caps de Zona
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
17
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
16 h
Presencial
0 h
Videoformació
8,0 h
Treball virtual
8 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

• Com funciona una marca
• Què es la marca personal
• Valors i atributs
• Identificar els objectius de visibilitat
• Posicionament de marca
• Estratègies de visibilitat
• Bases de la comunicació estratègica
• Pla de comunicació
• Àmbits fonamentals de la comunicació institucional
• Mitjans i xarxes de comunicació

• Definir la marca personal per fer-nos visibles professionalment.
• Liderar de forma estratègica el projecte de la biblioteca i posicionar-la en els llocs claus del mercat.

Seminari productiu en què els i les participants hauran d’elaborar el pla de visibilitat de la biblioteca i el de comunicació estratègica. S'introduiran criteris, mètodes i eines relatius al tema i aplicació en casos a partir del treball en grup.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Influència i persuasió