MASE: Mesures alternatives a la sanció econòmica

Acció formativa

MASE: Mesures alternatives a la sanció econòmica

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
8,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Definició de les mesures alternatives a la sanció- Requisits per la implantació- Principis que envolten les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica- Relació entre els principis i les actuacions de Mesures Alternatives de Sanció Econòmica- Normativa que emmarca la implementació de les MASE- Competències municipals i normativa necessària- Diferència amb les Mesures penals alternatives- Procediment administratiu- Implantació de les MASE amb garanties- Contingut mínim de les ordenances que regulin MASE- Definició i objectiu de les accions educatives/reparadores- A qui es dirigeixen i quins agents hi participen- Com s’implementen aquestes accions educatives/reparadores (eixos)- Experiències municipals i casos pràctics.

- Presentar que són les Mesures alternatives a la sanció econòmica i quins són els seus principals requisits.- Definir quin són els principis que regeixen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica.- Exposar el marc jurídic en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.- Exposar el procediment administratiu en l’aplicació de les mesures alternatives a la sanció econòmica.- Emmarcar les ordenances municipals de convivència i civisme en el marc de les MASE.- Aprofundir en la implementació de les MASE.- Conèixer i compartir estratègies per articular les mesures alternatives a la sanció econòmica.

Les sessions combinaran una part teòrica amb casos pràctics d’experiències municipals, així com espais de reflexió i debat entre els i les participants
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana