Metodologies pedagògiques amb joves a les escoles municipals de persones adultes

Acció formativa

Metodologies pedagògiques amb joves a les escoles municipals de persones adultes

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser director/a o professor/a d'una escola municipal de persones adultes.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Els fonaments de l'aprenentatge a les escoles municipals de persones adultes.2. Els nous perfils dels joves a les escoles municipals de persones adultes.3. Detecció de conductes disruptives i com abordar-les.4. Estratègies pel treball amb els joves: educació personalitzada.5. Exposició de bones pràctiques: treball per projectes, mentoria, etc.

1. Conèixer els fonaments de l'aprenentatge a les escoles municipals de persones adultes.2. Definir els nous perfils de joves a les escoles municipals de persones adultes3. Establir estratègies per afrontar el treball amb joves. Gestió de grups. 4. Fomentar l'educació personalitzada com a eina per la lluita contra l'abandonament escolar prematur. 5. Conèixer bones pràctiques de metodologies pedagògiques a les escoles municipals de persones adultes.

Les dues primeres sessions comptaran amb unes exposicions orals dels experts i activitats pràctiques a l'aula. Al cap d'uns mesos de realitzar l'acció formativa es farà una sessió per avaluar la transferència al lloc de treball.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència