Millora dels sistemes de recollida selectiva i reducció d'impropis

Acció formativa

Millora dels sistemes de recollida selectiva i reducció d'impropis

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Els models de recollida de residus.- Tecnologies de recollida actuals.- Dimensionament i rendiments del serveis.- Generació de residus, la bossa tipus i el PRECAT20.- Recursos materials i humans assignables a cadascun dels models de recollida.- Casos pràctics de dimensionament de serveis de recollida. Anàlisi de costos dels serveis.- Tecnologies aplicables als vehicles de recollida i xarxes de contenidors de recollida.

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Introducció dels diferents models de recollida i eines de dimensionament.- Assentar les bases per dimensionar un servei en base a les característiques i necessitats del municipi.- Conèixer les noves tecnologies aplicades als serveis de recollida de residus.

Les classes tindran un abast teòric per tal de que disposin de les eines necessàries per després poder desenvolupar qualsevol exercici pràctic. La documentació en les classes s'acompanyarà sempre de molta informació gràfica i vídeos que serveixen per aclarir conceptes o entendre el que s'està exposant en la documentació teòrica. Partim de la premissa que cada municipi pot tenir una casuística diferent i, com a tal, els exemples que acompanyaran les classes teòriques faran un recull de la màxima diversitat.Es buscarà sempre que les classes tinguin un debat obert per tal de fer-los participatius.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental