Negociació i gestió de conflictes a les biblioteques

Acció formativa

Negociació i gestió de conflictes a les biblioteques

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Acció de caràcter complementari, a realitzar després de les accions del Bloc Estratègic. Aquesta activitat serà triada d’acord amb l’itinerari formatiu de cada Direcció.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
13
Màxim
16
Canal
Presencial
Durada:
12 h
Presencial
12 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

Què s’entén per negociació
Models generals de negociació
Quatre estratègies
L’ús de tàctiques
Definició de conflicte
Fases d’una negociació
La zona d’acord
Habilitats negociadores clau: empatia, escolta i assertivitat

Conèixer i aplicar els aspectes que intervenen en un procés de negociació orientat a arribar a un acord en situacions de conflicte d’interessos, o arribar a la construcció d’aliances, des d’una perspectiva de benefici mutu i a llarg termini.

Seminari productiu. Sessions amb un enfocament actiu, combinant la introducció de conceptes i criteris de negociació, la proposta d'activitats de treball individual i en parelles, l'anàlisi i contrast del visionat de pel·lícules i l'aplicació de pautes.
Assistència
Casos de simulació realitzats
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Influència i persuasió