Neurociència en l’aprenentatge a les escoles municipals de persones adultes

Acció formativa

Neurociència en l’aprenentatge a les escoles municipals de persones adultes

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser professor/a o de l'equip directiu d'una escola municipal de persones adultes
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Introducció a la neurociència cognitiva:
• Mites i realitats sobre neurociència.
• Com està format el cervell i com es desenvolupa al llarg de la vida.
2. Diferències entre el cervell adolescent i el cervell adult.
3. Dificultats conductuals i trastorns d'aprenentatge en joves i adults: detecció i abordatge a l'aula.
4. Estratègies d'ensenyament-aprenentatge basades en la neurociència:
• Processos d'atenció a l'aula: porta d'entrada de l'aprenentatge.
• Eines per promoure la motivació dels alumnes.
• Les emocions i l'estrès: com intervenen en l'aprenentatge?
• Cervell social, empatia, actitud del docent i clima d'aula.
• Relació entre el cos i la ment: alimentació, moviment i son.

• Obtenir un coneixement bàsic sobre els fonaments de la neurociència sobre com aprèn el cervell durant l’adolescència i l’edat adulta.
• Identificar els factors principals que promouen els processos d’aprenentatge significatiu que poden tenir aplicació pràctica en el cas dels joves i els adults.
• Conèixer i identificar els principals trastorns d’aprenentatge i dificultats conductuals en els joves i adults.
• Identificar les estratègies i les teories educatives que no compten amb suport científic (mites educatius).

• Presentacions teòriques.
• Activitats amb maquetes de cervell.
• Visualització de vídeos.
• Activitats i dinàmiques de grup.
• Debats i reflexions guiades sobre la pràctica educativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Habilitats docents a l'aula