Normativa comptable i tancament de l'exercici

Acció formativa

Normativa comptable i tancament de l'exercici

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció.Revisions i ajustos previs al tancament.Preparació del nou exercici.Tancament i liquidació de pressupost.Tancament comptable i formació del compte general.Obertura comptable del nou exercici.

Realitzar les revisions i els ajustos previs al tancament de l’exercici en una entitat local. Conèixer i operar amb les utilitats disponibles al programari de comptabilitat per aquestes revisions, fins al tancament i l’elaboració dels estats de liquidació del pressupost i el compte general.

L’exposició dels continguts es fa amb suport audiovisual, diàleg amb els participants sobre els punts clau del contingut i resolució dels dubtes que es puguin presentar. També s’intercalen exemples per afavorir la comprensió de l'aplicació pràctica.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat