Obtenció del certificat oficial en linia de legionel.la

Acció formativa

Obtenció del certificat oficial en linia de legionel.la

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
És necessari tenir ordinador o tablet, amb càmera i micròfon.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació
Durada:
25,0 h
Videoformació
25,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

-Importància sanitària de la Legionel·losi.-Àmbit legislatiu.-Criteris generals de neteja i desinfecció.-Salut pública i salut laboral. Els continguts entesos com a blocs temàtics o unitats didàctiques s'estableixen al Decret 352/2004, sent d'obligat compliment.-Instal-lacions de risc.-Identificació de punts crítics.Pràctiques (videos).Prova per obtenir el certificat homologat.

-Assolir els coneixements adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos quecomporten per a la salut pública aquelles instal·lacions susceptibles de ser focus depropagació de legionel·la.-Aconseguir el certificat homologat que permet treballar en totes aquelles instal·lacionsconsiderades de risc: canonades, dipòsits, fonts, piscines, sistema d'aigua contraincendis, torres de refrigeració, etc.

El curs es realitza per mitjà de la plataforma zoom. La realització del curs preveu l'obtenció d'un certificat homologat, i els continguts d'aquesta acció formativa venen determinats per la normativa reguladora, seran explicats pels docents. Els docents facilitaran el temari del curs en pdf als participants. Aquesta acció formativa es divideix en 6 blocs de continguts teòrics, un bloc de pràctiques i un examen.
Proves d’aprenentatge
Es realitzarà una prova de coneixements per obtenir el certificat homologat. Aquest examen d’avaluació es realitzarà per Googledocs l’últim dia de la formació (temps màxim de realització: 30 minuts). S'enviarà l'enllaç de l'examen mitjançant el xat de la plataforma zoom.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de desenvolupament territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis