Orientació en les transicions educatives

Acció formativa
Orientació en les transicions educatives
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser un tècnic/a municipal d'educació o d'altres tècnics/es municipals que treballin en l'orientació educativa.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Context local. Conceptes d’orientació. Estratègies locals d’orientació en les transicions educatives.
• El model de ciutats que orienta.
• Paràmetres i percepcions.
• Accions d’orientació educativa a nivell municipal. Eines i instruments d’orientació. Serveis i recursos d’orientació i mecanismes de coordinació entre els serveis municipals i amb els actors del territori.

• Sensibilitzar sobre la rellevància de desenvolupar polítiques locals d’orientació educativa per donar suport a les trajectòries i transicions educatives emmarcades en una estratègia de lluita contra l’abandonament escolar prematur i de promoció de la formació al llarg de la vida.
• Fomentar el disseny de serveis i recursos d’orientació educativa en el marc d’una estratègia local conjunta d’orientació, en coordinació amb els diversos actors del territori.

Es combinaran exposicions tèoriques amb activitats pràctiques a l'aula i amb debats i intercanvi d'opinions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local