Paràmetres de qualitat de les instal·lacions d'enllumenat amb tecnologia LED

Acció formativa

Paràmetres de qualitat de les instal·lacions d'enllumenat amb tecnologia LED

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Qualitat lumínica i comfort visual (enlluernament, luminància, UGR, etc.).- Qualitat lumínica (CRI).- Qualitat del càlculs lumínics (UNE 12464-1).- Eines per a projectes.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.- Donar a conèixer els paràmetres de qualitat mínims que han de complir les instal·lacions d’enllumenat públic.- Aprendre quines eines estan a disposició dels tècnics municipals per a conèixer la qualitat de les seves instal·lacions i projectes. - Saber aplicar aquests paràmetres a les solucions lumíniques escollides.

El curs combinarà en una mateixa sessió moments teòrics i de pràctica. També es contempla la realització d'una visita.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica