Participació i innovació: la gestió dels béns comuns

Acció formativa

Participació i innovació: la gestió dels béns comuns

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Màxim dos alumnes per ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

De què parlem quan ens referim a “béns comuns”? Pot ser la gestió dels “bens comuns” una nova forma d’innovar en la implicació de la ciutadania en les polítiques públiques?Quan parlem de bens comuns ens estaríem referint a béns, recursos, que més enllà de la propietat o de la pertinença, assumeixen, per la seva pròpia vocació natural i econòmica, funcions d’interès social, servint directament els interessos, no de les administracions públiques, sinó els de la col·lectivitat i de les persones que la componen.En aquest curs ens centrarem en l’anàlisi de quatre bens comuns gestionats directament, o en part, per diferents administracions públiques locals: l’habitatge, l’aigua, la salut i un equipament.1.La nova realitat de la participació al món local:-Canvi d’època o època de canvis?-La societat civil: nous actors, noves estratègies2.Els “bens comuns”: una definició3.Els principis dels “éns comuns”4.Possibles models de gestió dels “éns comuns” en l’àmbit local5.La governança adaptativa dels “éns comuns” en sistemes complexos6.Quatre “éns comuns”: l’habitatge, l’aigua, la salut i un equipament

1.Ser capaços de definir què s’entén perbéns comuns” en l’àmbit local.2.Saber identificar els principis que caracteritzen els éens comuns.3.Reflexionar al voltant de possibles models de gestió delsbéns comuns” en l’àmbit local.4.Familiaritzar-se amb el concepte de la governança adaptativa dels “éns comuns” en sistemes complexos.5.Descobrir casos pràctics on s’estan aplicant diferents models de gestió des de l’administració local.6.Capacitar als/les tècnics/ques i responsables municipals de noves maneres de gestionar els “béns comuns”.

Combinació de classes teòriques amb classes pràctiques (visites als diferents municipis on es troben els projectes). Cada sessió comptarà amb una part teòrica, per introduir conceptes i una part pràctica en la que els alumnes podran descobrir casos on s’estan aplicant diferents models de gestió dels “béns comuns” des de l’administració local.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes d'intervenció social comunitària