Pla de mesures antifrau: instruments i implicacions a la gestió municipal

Acció formativa
Pla de mesures antifrau: instruments i implicacions a la gestió municipal
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a tècnics o electes d'ens locals que estiguin o tinguin previst gestionar fons europeus “Next Generation”.
Conveni amb l'Oficina antifrau de Catalunya. Aquest curs permetrà acreditar que s'ha realitzat formació específica en l'àmbit. La formació acostuma a ser una mesura preventiva dels PMA (plans de mesures antifrau) municipals.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 50
Canal:
Videoformació
Durada: 6,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

• Marc normatiu i conceptual
• Instruments
• Casos pràctics i recursos disponibles.

* Conèixer el marc teòric, els instruments i les implicacions en l'execució dels fons europeus “Next Generation”.
* Identificar les mesures a prendre i els recursos disponibles per complir amb els requeriments de bon govern vinculats amb l'execució dels fons.

L’acció formativa serà expositiva, amb pràctiques on es fomentarà el debat entre els assistents.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Gestió de les subvencions
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Gestió de les subvencions
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Control i gestió pressupostària
Habilitació nacional Serveis de suport intern Tresorer Control i gestió pressupostària
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Gestió de les subvencions
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de les subvencions
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Gestió de les subvencions