Planejament Urbanístic: marc normatiu i principis bàsics d'actuació

Acció formativa

Planejament Urbanístic: marc normatiu i principis bàsics d'actuació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
30
Màxim
40
Canal
Presencial
Durada:
18,0 h
Presencial
18,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Principis bàsics de l’urbanisme.- El règim urbanístic del sòl.- El planejament territorial.- L’avaluació ambiental dels plans urbanístics.- El planejament general.- El planejament derivat.

-Adquirir coneixements sobre el marc regulador relatiu al planejament urbanístic.-Assolir els coneixements i principis bàsics d'actuació per a l’exercici de les funcions a desenvolupar associades a la temàtica objecte del curs.

Sessions teòriques amb exemples pràctics
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Topògraf Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic