Primers auxilis i cura de la salut dels alumnes d’Educació Especial: promoció i prevenció a distància

Acció formativa
Primers auxilis i cura de la salut dels alumnes d’Educació Especial: promoció i prevenció a distància
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser docent d’escoles municipals d’educació especial de la demarcació de Barcelona
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 18,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 12,0 h | Treball en línia 6,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

• Mòdul 1. Primers auxilis i farmaciola.
• Mòdul 2. Maneig de la via aèria i ventilació.
• Mòdul 3. Alimentació, nutrició i dispositius alternatius.
• Mòdul 4. Crisis convulsives: Epilèpsia. Pèrdues de Consciència.
• Mòdul 5. Reanimació cardiopulmonar bàsica( RCP) i Desfibril·lador extern automatitzat (DEA).

• Conèixer i actuar en situacions d’emergència en l’àmbit escolar: ennuegament, reanimació cardiopulmonar (RCP), crisis epilèptiques, cures bàsiques, primers auxilis, alimentació i diabetis, al·lèrgies.
• Tenir eines i recursos per respondre davant d’una urgència sanitària amb l’alumnat de l’escola i material necessari de farmaciola.

Hi haurà 15h de videoformacions i 5h d’activitats a una aula virtual del campus Formadiba. La docent en cada mòdul simularà i plantejarà casos pràctics que hauran de resoldre els participants.
Assistència
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d’assistència/participació equivalent a 20h de formació per aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores i realitzat les activitats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal