Principis introductoris de mediació ciutadana i gestió de conflictes

Acció formativa

Principis introductoris de mediació ciutadana i gestió de conflictes

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
17,5 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
17,5 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Conflictes ciutadans- Terminologia- El conflicte des de la perspectiva de la mediació- Tècniques per responsabilitzar la ciutadania- Tècniques comunicatives professionals- Tècniques de mediació lligades a la comunicació- Tècniques de creativitat en mediació- Tècniques comunicatives pel diàleg amb les parts- Models d’intervenció en mediació ciutadana a Catalunya.- Derivació de casos- Treball conjunt amb els serveis de mediació- Anàlisi de casos- Treball en grup. Casos pràctics

- Facilitar un canvi de percepció i de posicionament dels empleats municipals davant dels ciutadans en situació de conflicte- Enfortir les capacitats del personal municipal per a la gestió de conflictes.- Emmarcar i afrontar aquelles situacions de crisi que puguin ser abordades des de la mediació.- Conèixer el funcionament dels serveis de mediació ciutadana que gestionen els conflictes a partir de la participació activa i responsable de la ciutadania.     

S’utilitzarà la tècnica apreciativa com a mètode. Es promourà la socialització dels coneixements de la pràctica individual per a la millora de la tasca professional de totes les persones participants:- Detecció de necessitats professionals- Exposició te
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de diversitat, convivència i mediació ciutadana