Procediment de despesa

Acció formativa

Procediment de despesa

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona amb conveni ASGEL.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
12,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
3,0 h
Treball en línia
9,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Conceptes.Característiques dels serveis oferts.L'eina per la gestió digital de la despesa (gestor de documents).Models de circuits de despesa previstos: centralitzat, de serveis, operacions prèvies.Explicació del procés de sol·licitud, concessió i implantació.

Difusió dels models de circuits i l'eina que proporciona la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de Barcelona, amb conveni ASGEL signat, per a la implantació i tramitació amb signatura electrònica dels documents inclosos en la gestió de la despesa.

Visualització de vídeos, realització de qüestionari, sessió de dubtes i qüestions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat