Procediments de despesa

Acció formativa

Procediments de despesa

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Exclusivament entitats amb conveni ASGEL
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Procediments per tramitar els expedients de despesa.Models de documents utilitzats en els procediments.

Millorar els procediments vinculats al pressupost de despeses, tot buscant que el diferents responsables municipals actuïn com a gestors econòmics públics amb la màxima eficàcia i eficiència.

Curs teòric on s'explicaran els procediments en la tramitació dels expedients de despesa per tal que cadascú ho adapti al seu gestor d'expedients.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Comptabilitat
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Control i gestió pressupostària
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat