Projectes d'inversió i finançament afectat -avançat-

Acció formativa

Projectes d'inversió i finançament afectat -avançat-

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
El grau d’especialització del curs fa necessari un coneixement previ suficient, teòric i pràctic, del mòdul de Projectes d’inversió i del càlcul de desviacions.
Nombre de participants:
Mínim
11
Òptim
24
Màxim
24
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

El sobrefinançament d’un projecte i el canvi de destinació del finançament.La modificació de consignacions i previsions.La utilitat de transferència de desviacions: transferir finançament entre projectes.Els ajustaments de projectes a final de l’exercici: presa de decisions.

Conèixer en profunditat l’operativa dels Projectes d’inversió i finançament afectat.Ser capaç d’aplicar-la i d’operar amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Es treballarà fent èmfasi en la pràctica utilitzant el programa del mòdul de projectes del programari comptable. Un exemple serveix de fil conductor per explicar els conceptes teòrics i l’operativa del mòdul.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Comptabilitat
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat