Projectes d'inversió i finançament afectat - inicial -

Acció formativa

Projectes d'inversió i finançament afectat - inicial -

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Nombre de participants:
Mínim
11
Òptim
24
Màxim
24
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Concepte de projecte d’inversió.Concepte d’ingrés afectat.Concepte de desviació.Tractament dels projectes i despeses amb finançament afectat al Sicalwin.

Conèixer i aplicar els conceptes bàsics de projectes d’inversió i finançament afectat.Operar a nivell bàsic amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Es treballarà fent èmfasi en la pràctica utilitzant el programa del mòdul de projectes del programa de comptabilitat. Un exemple serveix de fil conductor per explicar els conceptes teòrics i l’operativa del mòdul.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Comptabilitat
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat