Protecció civil a l'administració local

Acció formativa

Protecció civil a l'administració local

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic i administratiu i càrrecs polítics dels ajuntaments i consells comarcals que gestionen serveis i equipaments subjectes a la normativa de protecció civil.
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
50
Màxim
100
Canal
Videoformació
Durada:
4 h
Presencial
0 h
Videoformació
4,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
Jornada

Programa, avaluació i acreditació

- Protecció Civil: concepte, planificació, gestió i execució.
- Àrees de l'ens local que intervenen en cada fase.
- Elements per millorar la gestió transversal de la Protecció Civil.

- Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Exposicions teòriques, ponències, debats i tallers.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Transversal Cap servei Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Plans de protecció civil