Què és l'storytelling i com l’apliquem a l’Arxiu?

Acció formativa

Què és l'storytelling i com l’apliquem a l’Arxiu?

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
Arxivers/eres de la Xarxa d'Arxius Municipals
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Videoformació
Durada:
4,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Definició, aplicació i exemples.

Donar a conèixer l'storytelling com a estratègia de difusió i com es pot aplicar des de l’Arxiu Municipal per tal de potenciar la difusió i la comunicació del patrimoni documental que es gestiona i es custodia.

Plantejament teòricopractic
Assistència
Plantejament teòricopractic
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals