Què sabem de les discriminacions. Pautes per als ens locals

Acció formativa

Què sabem de les discriminacions. Pautes per als ens locals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Marc general en el qual ubiquem les discriminacions: Conceptes i context i marc normatiu general i administracions locals: Declaració Universal dels DDHH, Marc jurídic per la no discriminació, Estructura de Drets Humans de Catalunya, La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.• L’exemple de les discriminacions per motius religiosos. Islamofòbi o racisme antimusulmà.• Com treballar les discriminacions. La interseccionalitat.• Experiències i aproximació pràctica a les discriminacions.

• Introduir l'àmbit de les discriminacions.• Facilitar un marc d'interpretació que ajudi a la pràctica.• Orientar sobre polítiques i actuacions davant discriminacions per motiu d'rigen, classe social i/o ètnia i religió, principalment.• Conèixer atribucions i competències des del món local per fer-hi front.• Promoure un espai tècnic d'intercanvi per generar coneixement compartit al voltant d'aquest tema.

­Sessions amb temàtiques diferenciades introduïdes per una persona experta. Es pensa en una metodologia que promogui la participació considerant la formació a partir de la seva aplicació pràctica.
Certificat d’assistència

Destinataris