Racisme, discriminació i delictes d'odi

Acció formativa

Racisme, discriminació i delictes d'odi

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Idees i percepcions que tenim sobre el racisme i la xenofòbia, i introduir-ne el concepte.• Prejudicis i estereotips dins de la nostra societat.• Discriminacions: Què son? Quines idees/conceptes associats de pes es poden identificar?• Definició jurídica de la discriminació.• “Característiques protegides”: característiques que l'ordenament legal de l'Estat protegeix, degut a la particular vulnerabilitat d'alguns col·lectius.• Què són els delicte d’odi? Identificar-los.• Indicadors de polarització. Casos pràctics.• L’impacte del racisme a Catalunya• El discurs d’odi punible. De què parlem quan parlem de discurs d'odi?• L’odi i la discriminació en el Codi Penal• Drets de les persones victimitzades i centralitat de la percepció de la víctima a l'hora d'identificar un cas de racisme• Presentació de la activitat del SAiD i de les principals tipologies d'actes racistes denunciades al Servei.• Treball en grup sobre casos reals de racisme denunciats a Catalunya, i reflexió sobre l'actuació dels actors institucionals (policies, fiscalia, altres serveis/administracions etc.)

• Presentar idees claus per entendre els conceptes de racisme i xenofòbia com violació dels Drets Humans.• Analitzar com els estereotips i els prejudicis condicionen les nostre expectatives i raonaments, i la nostra conducta vers les altres persones.• Reflexionar sobre els processos i actors que generen racisme a la nostra societat.• Identificar les relacions entre racisme i xenofòbia i discriminació, i subratllar la codificació penal del racisme i de la discriminació. • Examinar els prejudicis i les motivacions de les discriminacions racistes i xenòfobes i proporcionar a les persones participants eines per identificar-les• Comprendre les característiques bàsiques dels delictes d’odi• Conèixer les principals tipologies de casos de racisme denunciats al Servei d’Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia (SAiD) de SOS Racisme i reflexionar sobre casos reals de racisme denunciats a Catalunya.• Explorar les motivacions dels delictes d’odi i proporcionar eines per identificar-les.• Descriure l'impacte d'actes racistes sobre la víctima a diferents nivells i demostrar l'impacte dels prejudicis en la estabilitat social.• Conèixer el marc legal estatal relacionat amb odi i discriminació i el discurs d’odi punible i proporcionar indicadors per identificar-lo.• Presentar els drets de les víctimes de racisme i les obligacions dels estats al respecte.

Sessions teòriques amb casos pràctics i anàlisis de situacions reals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària