Registre de grups d'interès: què és i com integrar la seva gestió en l'agenda dels alts càrrecs

Acció formativa
Registre de grups d'interès: què és i com integrar la seva gestió en l'agenda dels alts càrrecs
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a tècnics relacionats amb l'àmbit de la transparència i el bon govern.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 3,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 3,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- Àmbits i conceptes bàsics.
- Subjectes obligats.
- Procés d’alta/modificació en el registre de grups d’interès.
- Procés per a incorporar la publicitat de les reunions dels càrrecs electes amb els grups d’interès.
- Recursos disponibles i bones pràctiques.

- Conèixer en detall en què consisteix el registre de grups d'interès, les seves implicacions i com implantar-lo dins l'organització.
- Conèixer els ítems del portal de transparència relacionats amb el registre de grups d'interès en al portal de transparència.
- Conèixer els recursos de la XGT i la @diba disponibles pels ens locals.

L’acció formativa serà expositiva i fomentarà la participació dels assistents.
Assistència
L'assistència a la sessió és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Delegat protecció de dades Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Desenvolupament de rols transversals