Rehabilitació i construcció d'edificis municipals amb criteris nZEB (consum gairebé nul)

Acció formativa
Rehabilitació i construcció d'edificis municipals amb criteris nZEB (consum gairebé nul)
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits:
. Acció formativa que es pot fer sota demanda d'un ajuntament concret i es realitzarà en aquell municipi.
. Cal que hi hagi entre 15-25 persones interessades en assistir. Podran assistir persones de municipis veïns, si un sol municipi no arriba a aquest nombre de participants.
. També cal que disposin d'aula amb capacitat per a tots els assistents, projector, ordinador, internet i pissarra.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 25,0 h | Presencial 25,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Introducció i estat actual de la normativa.
. Concepte nZEB.
. Com aconseguir la qualificació nZEB: confort, demanda energètica, ús de l’edifici, balanç energètic.
. Eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici.
. Casos reals.

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.

. Conèixer la normativa actual.
. Entendre el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building / edificis de consum gairebé nul).
. Saber com aconseguir la qualificació nZEB.
. Conèixer les eines de simulació dinàmica per la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies de cara a optimitzar el disseny de l’edifici
. Veure casos reals.

. Presentació teòrica amb exemples i casos pràctics, potenciant la interacció amb els alumnes.
. Es treballarà amb exemples de casos reals i es realitzarà una visita.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental