Rehabilitació i construcció d'edificis municipals amb criteris nZEB (nearly Zero Energy Buildings /edificis de consum gairebé nul)

Acció formativa

Rehabilitació i construcció d'edificis municipals amb criteris nZEB (nearly Zero Energy Buildings /edificis de consum gairebé nul)

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits
Personal tècnic municipal de medi ambient. Enginyers, arquitectes, ambientòlegs, gestors d’equipaments, càrrecs electes.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
17,5 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
10,0 h
Treball en línia
7,5 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Evolució normativa des de la perspectiva europea.Edifici de Consum Gairebé Nul: que, com, quan.Les exigències normatives:- Exigències en l’àmbit residencial i terciari- Qualificació energètica d’edificis- Metodologies i abast- Eines de simulació i justificació- El nZEB vs altres certificacions: àmbit europeu i estatal- Certificacions energètiques: Passivhaus, Minergie...- Certificacions ambientals: Leed, Breaam, DGNB...- L'estratègia de projecte per a un nZEB- Necessitar poc: estratègies de reducció de la demanda energètica- Ser eficients: estratègies de selecció dels sistemes actius- Ser nets: estratègies d'incorporació d'energies renovables- Estratègies passives: Bioclimatisme (a partir d'exemples)- L'habitabilitat lligada a l'energia- Les condicions de confort i salubritat- L'aïllament i la ventilació natural: possibilitats i límits- Estratègies actives: eficiència energètica de sistemes- Conceptes base de sistemes energètics- Limitis i possibilitats de sistemes actius de referència.

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 9. Indústria, innovació i infraestructures.- Conèixer els consums i costos energètics del parc d’edificis existents i les tecnologies renovables instal·lades. - Conèixer els materials constructius dels edificis municipals existents i les seves mancances a nivell energètic.- Aprendre les possibilitats de reducció dels consums energètics municipals amb mesures de conscienciació i telecontrol.- Aprendre les possibilitats de rehabilitació / construcció d’edificis municipals amb materials ecològics i energies renovables. - Conèixer les eines de simulació dinàmica per a la definició dels edificis nZEB que ens permeten testejar les diferents estratègies per optimitzar el disseny de l’edifici.- Conèixer els problemes amb l’envolupant de l’edifici: ponts tèrmics, de la seva continuïtat a l’obra i com calcular-los.- Sistemes d’estanquitat a l’aire i de regulació del vapor d’aigua disponibles al mercat.- Aprendre les importants millores de confort, temperatura i qualitat de l’aire amb la incorporació de les tècniques NZEB.- Adaptació dels Standard LEED, PASSIVHAUS... en els nostres municipis- Elaborar estudis de viabilitat.- Aprendre dels exemples i de les visites de instal·lacions executades.

Al llarg de tot el curs els alumnes podran utilitzar l’aula virtual per fer preguntes i plantejar dubtes i interactuar amb els docents. Es plntejaran activitats pràctiques per resoldre.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica