Seminari d'actualització urbanística

Acció formativa

Seminari d'actualització urbanística

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Disposar de coneixements previs en relació a la temàtica objecte de l'acció formativa.
Nombre de participants:
Mínim
50
Òptim
75
Màxim
100
Canal
Videoformació
Durada:
8,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Seminari

Programa, avaluació i acreditació

En funció de les temàtiques escollides, les intervencions i temàtiques del Seminari fan referència, habitualment, a:- novetats o canvis normatives- problemàtiques emergents- qüestions d’actualitat- nous instruments o eines d’aplicació- plans, projectes o estudis de referència

- Conèixer i compartir qüestions o temàtiques d’actualitat en relació a l’urbanisme local i a altres matèries concurrents.- Actualitzar-se i reciclar-se en el coneixement en l’àmbit de l’urbanisme.

Integrat per vàries sessions, cadascuna al voltant d’una temàtica de referència i desenvolupades en diferents ponències de contingut teòric o pràctic, segons correspongui.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic