SeTDIBA registre i tramitació

Acció formativa
SeTDIBA registre i tramitació
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
Formació vinculada al recurs de Catàleg: SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 30
Canal:
Presencial + videoformació
Durada: 25,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 5,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Taller
Col·lecció:
Espai 5.000

Programa, avaluació i acreditació

1. Metodologia
- El model e-SET
- Bloc teòric de gestió documental.
2. Registre, diligència i tercers
- Registre i diligencia
- Gestió de tercers.
3. Gestió expedients I
- Introducció a la gestió d’expedients
- Safata Registre
- Safata Expedients oberts
- Safata Tasques i tràmits
- Creació de documents.
4. Gestió expedients II
- Repàs procediment administratiu
- Repàs de la sessió anterior
- Signatura electrònica
- Cerca d’expedients
- Avisos.
5. Gestió expedients III.
- Notificacions
- eTAULER
- Tancament expedients.

* Conèixer i consolidar, en el dia a dia, el mètode de treball eSET.
* Conèixer i utilitzar les eines tecnològiques que permeten la gestió de tasques electròniques: el registre, la consulta i la gestió dels expedients i la signatura electrònica.

Sessions virtuals grupals on es combina l'explicació de conceptes teòrics amb exercicis i proves pràctiques en grups més petits.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions presencials és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Gestió de processos i e-administració