Taller de solució creativa de conflictes

Acció formativa

Taller de solució creativa de conflictes

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-Definició de creativitat-Fonaments biològics de la creativitat. -Les barreres a la creativitat. -Tècniques creatives bàsiques aplicables a la resolució de conflictes: Preguntes, Alternatives, Relacions forçades/associacions, Analogies i metàfores, Revisió de supòsits, Els 6 barrets per pensar de De Bono, Inversió, L’estratègia Disney de la PNL, La tècnica dels escenaris de futur-Exercicis d’entrenament de les tècniques creatives-Aplicació de la creativitat a la resolució de conflictes

• Donar a conèixer les tècniques creatives bàsiques• Entrenar-se en les tècniques creatives• Redescobrir la creativitat amagada dels participants i ampliar la serva mirada sobre els conflictes• Aplicar les tècniques creatives a la solució dels conflictes habituals que es donen en l’àmbit laboral dels participants al taller

La formació segueix una dinàmica totalment activa i participativa. Es parteix de les experiències i coneixements previs de l’alumnat i partir d’aquí s’amplia el seus coneixements amb les aportacions pròpies del curs. Es potencia també el coaprenentage entre l’alumnat, aprofitant l’estructura presencial per crear espais de diàleg i intercanvi.Totes les aportacions teòriques i de contingut parteixen d’una experiència o activitat prèvia de tipus vivencial que reforça l’aprenentatge. Aquestes activitats vivencials són debats, treball en petits grups, role playing, dinàmiques de grup, jocs, simulacions, tests, tècniques creatives i similars. L’estructura de l’acció formativa és un taller, on el treball personal i l’experiència viscuda és el centre d’atenció.La metodologia es basa en què el centre de l’acció formativa és l’alumnat i que en el procés formatiu són importants els tres sabers: saber, saber fer i saber ser. Es posa èmfasis especialment en la transferència dels temes del curs a l’àmbit laboral.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials