Taller d'elaboració de plans de verificació d'activitats

Acció formativa

Taller d'elaboració de plans de verificació d'activitats

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Preferència ús del GIA (Gestor d'Informació d'Activitats) per a la gestió del cens d'activitats.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Semipresencial
Durada:
30,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
18,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Normativa d'aplicació- Cens d'activitats. Classificació de les activitats. Dades de les activitats.- Càlcul de l'índex de criticitat. - Priorització de les activitats a verificar- Redacció del Pla i del Programa de verificació d'activitats.- Execució del Pla: tècnics municipals, ECAs.

- Adquirir coneixements sobre l’elaboració de plans d’inspecció i sobre l’execució dels plans.- Elaborar un pla de verificació d’activitats comunicades- Elaborar un programa de verificació d’activitats comunicades

Sessions teòriques i pràctiques
Assistència
Producte de treball
Lliurament d'un Pla i programa de verificació d'activitats comunicades preparat per a la seva aprovació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis de suport intern Inspector tributari Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Plans d'inspecció i verificació d'activitats