Taller d'elaboració del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Acció formativa

Taller d'elaboració del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial + en línia
Durada:
60,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
40,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

. Normativa d'aplicació en protecció civil.
. Mapa de protecció civil i obligacions municipals versus la protecció civil.
. Plans especials autonòmics de protecció civil.
. Elaboració del Document únic de protecció civil municipal.
. Elaboració cartogràfica del Document únic de protecció civil municipal.

. Adquirir coneixements sobre la normativa de protecció civil.
. Adquirir coneixements sobre la planificació civil a nivell autonòmic. Mapa de protecció civil i Plans autonòmics.
. Elaborar un Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Sessions teòriques i pràctiques
Assistència
Producte de treball
Assistència i lliurament d'un Document únic de protecció civil municipal homologable.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Plans d'autoprotecció
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Plans d'autoprotecció
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Plans d'autoprotecció
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Plans d'autoprotecció
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Plans de protecció civil
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Plans d'autoprotecció