Taller sobre participació en òrgans de selecció a l’Administració local

Acció formativa

Taller sobre participació en òrgans de selecció a l’Administració local

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Aquest taller va única i exclusivament adreçat al grup de persones que formaran part dels tribunals de selecció de personal per a les biblioteques. El grup el formen: 34 persones de la Xarxa de Biblioteques Municipals, direccions i caps de zona, i 8 persones de la Gerència de Serveis de Biblioteques (caps de secció, caps d'unitat i tècniques bibliotecàries).
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació
Durada:
2,5 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
2,5 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

•Procediment intern i circuit establert per la Gerència. Protocol.•Rol de cadascun dels agents que intervenen.•Documentació a Intrabib. Faq's.•Aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.•Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció; condicions, rols i responsabilitats dels seus membres; (presidència, secretaria, vocals); abstenció i recusació; l’activitat del tribunals quant a preparació, correcció i qualificació de les proves, valoració de mèrits; reclamacions i vots particulars.•Possibilitat de constitució i actuació telemàtica.

•Presentar el procediment i circuit a seguir per les persones que formen part del tribunals als municipis.•Donar a conèixer els aspectes normatius bàsics (TREBEB i bases reguladores) que són d’aplicació.•Identificar i caracteritzar els trets distintius dels òrgans i tribunals de selecció.

Es farà un taller teoricopràctic, que inclou dinàmiques pels participants per aconseguir la seva participació i una millor integració dels coneixements. Es realitzen dues sessions:1a. Sessió: Introducció i procediments, per part de la Unitat de Suport Professional (aproximadament 1.30 h). Aquesta sessió s’adreça a tot el grup. S’hi inclou alguna dinàmica de participació dels participants.2a. Sessió: Contingut administratiu, per part del Servei d'Assistència a l'Organització Municipal (1.30 h). Sessió eminentment pràctica amb dinàmiques de participació. Aquesta sessió s’adreça a grups de màxim 15 persones.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Desenvolupament de rols transversals