Tècniques creatives per a la participació: Lego Serious Play (LSP)

Acció formativa

Tècniques creatives per a la participació: Lego Serious Play (LSP)

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Màxim dos alumnes per ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

La formació se centrarà a conèixer i experimentar amb una de les tècniques més creatives del Design Thinking: Lego Serious Play (LSP). Es tracta d’una tècnica que ajuda a la reflexió, la comunicació, la resolució de problemes, i la construcció de models que donin resposta a necessitats concretes. Es tracta d’una metodologia molt útil quan es vol aconseguir la implicació i participació de diferents agents o membres d’una organització, en la presa de decisions. També quan la complexitat de la situació ens obliga a buscar respostes les més àmplies possibles, i que requereixen el compromís dels agents implicats.El procés creatiu de construcció de solucions es realitza a través de peces de Lego, incidint en la capacitat de la persona per a imaginar, descriure i comprendre una situació, però també proposar canvi i millores. És una manera inspiradora i imaginativa de construir solucions a partir del joc.L’estructura del curs serà la següent:✓ Dinàmica de presentació del taller i dels i les assistents.✓ La teoria de les múltiples intel·ligències: el coneixement a partirde les mans.✓ Què és i què no és LSP.✓ Per què i com fer-ho. Procés i metodologia.✓ Quan utilitzar-ho i què cal tenir en compte.✓ Core de la metodologia.✓ Posada en comú: storytelling✓ Conclusions i reflexions finals.✓ Avaluació, explicació dels materials aportats a la formació icomiat.

Conèixer i experimentar amb noves tècniques d’innovació, dinàmiques amenes que permeten gestionar una reunió.Capacitar a treballadors i treballadores públiques en noves metodologies per a la dinamització de tallers i sessions de debat col·lectiu i creativitat social.

Serà predominantment pràctica, introduint aspectes teòrics a partir de la mateixa experimentació. Es treballarà amb LSP durant totes les sessions, començant per una petita dinàmica de grup que servirà perquè les persones assistents es puguin presentar.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes de foment de la participació ciutadana