Tècniques de control del soroll per a tècnics i policies locals

Acció formativa

Tècniques de control del soroll per a tècnics i policies locals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Requisits
Policia local i tècnics municipals de medi ambient i d'activitats. També es pot organitzar de manera descentralitzada en un ajuntament o agrupant personal de diversos municipis.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Introducció. Conceptes generals. Procediment de control de la contaminació acústica.
. Principis bàsics de funcionament del sonòmetre.
. Marc legal. Procediments administratius i sancionadors.
. Casos pràctics amb vehicles.
. Determinació de nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior.
. Pràctiques determinació de nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior.
. Determinació de nivell d’immissió sonora a l’ambient interior.
. Pràctiques de determinació de nivells d’immissió sonora a l’ambient interior.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Adquirir uns coneixements generals bàsics sobre la contaminació acústica.
. Conèixer la normativa vigent relacionada amb la contaminació acústica.
. Conèixer el procediment de mesures amb sonòmetre.

Teoria acompanyada de pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial administrativa i mediambiental
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial administrativa i mediambiental
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial administrativa i mediambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental