Tractament arxivístic de fons audiovisuals als arxius municipals

Acció formativa

Tractament arxivístic de fons audiovisuals als arxius municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
Arxivers/res de la Xarxa d’Arxius Municipals.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8 h
Presencial
8 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Concepte de patrimoni audiovisual.Metodologia de treball (formats, suports, tipologies documentals, conservació).Preservació digital.Descripció i metadades.Aspectes legals.Avaluació i tria.Difusió, xarxes socials i portals.

Oferir coneixements i casos pràctics sobre el tractament arxivístic de fons audiovisuals a fi de garantir la seva gestió, conservació i difusió. Adreçat al personal tècnic de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presentació de coneixements i casos pràctics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals